Përkushtim që nga viti 2010 
NE E DËGJOJMË ZEMRËN TUAJ!
BALLINA     PACIENT I RI      CAKTO KONTROLL     SHËRBIME     RRETH NESH                                                                                                                 in     t

Ne jemi COR MEDICO dhe angazhohemi kryesisht  për të siguruar kujdes të plotë kardiologjik. Aplikimi i  metodave moderne  nga më të ndryshmet për parandalimin dhe trajtimin e zemrës suaj është  për ne,  praktikë dhe përkushtim i përditshëm.

Çdo anëtar i ekipit në COR-MEDICO është plotësisht i përkushtuar në përkujdesjen çdo pacienti individualisht. Ne jemi të pranishëm atje edhe kur jemi më të nevojshëm. Kombinimi i diturive profesionalenga mjekësia interne dhe kardiologjia në vëndin e njëjtë dhe kohën e njëjtë, mundësojnë gjithëpërfshirje dhe sukses  në përmbushjen e nevojave të pacientëve tanë.

Përkushtim i plotë për ju dhe shëndetin tuaj! 

Në dispozicion për ju në çdo kohë dhe kudo!

Programi Plus 

mjeku juaj personal, gjithmonë me ju, gjithmonë për ju! 

TERAPI

© 2018 COR Medico, PZU. All Rights Reserved.           

ANALIZA LABORATORIKE:

 

 

Analiza hematologjike 

*pasqyra e gjakut 

*sedimentim

 

STATUS URINAR 

*analiza biokimike të urinës 

*sedimenti i urinës

 

Analiza biokimike

*Glikoza

*Holesterol

*Trigliceride

*HDL

*LDL

*Urea

*Kreatinin

*acidi i urinës 

*Hekur në serum 

*Natrium

*Kalium

*Kalcium

*Kalcium i joizuar 

*Klor

*Magnez

*Fosfate

*АСТ

*АLТ

*GGТ

*Bilirubini i përgjithshëm 

*Bilirubinë direkte 

*Gjithsej proteina 

*Albumin

*Globulin

*Alpha amylase 

*Fosfataza alkalike 

*fosfataza acidike 

*PAP

*LDH

*CK

*CK-MB

 

Hormone

*LH

*FSH

*Estradiol

*Prolaktin

*Progesteron

*Testosteron

*Kortizol

 

GJËNDRA TIROIDE 

*TLC

*Т4

*FT4

*Т3

*FТ3

*Anti ТPО

*Anti DT 

 

TUMOR MARKERË 

*СЕА

*СА15-3

*СА19-9

*СА125

*СА72-4

*PSA

*АFP

*Ѕ100

 

PROTEINAT SPECIFIKE 

*CDE

*АSLO

*reuma faktorë 

*IgA

*IgM

*IgG

*HbA1C

*Ferritinë

*Troponin

*Total IgE

 

TESTE FUNKSIONALE 

*O D D T 

*Laktoza tolerans

 

ANALIZA TJERA TË GJAKUT

*Anti Helicobacter Pylori

*Helicobacter Pilory Ag

*CMVIgG

*CMVIgM

 

STATUSI URINAR 

*me stik

 

SHEQERI NË GJAK 

*me aparat

 

Anamnezë + Kontrollë + EKG + Raport

 

Anamnezë  + Kontrollë  + EKG + EHO e zemrës + EHO e karotidave + EHO e gjëndrës tiroide + Raport

 

EHO e abdomenit

 

EHO e tiroidesë

 

Kontroll i plotë (anamneza + kontrollë + EKG ehokardiografi + EHO e abdomenit + EHO e karotidave + EHO e tiroidesë + Dopler) + Raport

 

Anamnezë  + kontrollë + EKG + stres-test kardiak

 

Holter - EKG (ritëm) - Holter - ABP (tension) – Dopler (i enëve të gjakut periferike)

 

Spital ditor + infuzion (500 ml.)

 

Kolor Eho - Dopler i venave dhe arteriave të thella

 

Kolor Eho - Dopler i arteriave karotide

 

Vizita në shtëpi pa terapi

 

Konsultime pa rezultate dhe raportuar

 

Konsultime me rezultate

 

Menaxhment i faktorëve të rrezikut (Këshillim për fillimin e jeteses me shprehi të shëndetshme të jetesës)

 

Konsultimi me një trajner për fitnes

Terapi me tableta dhe injeksione (intravenoze, intramuskulare dhe subkutane):

 

Terapi antihipertenzive, menaxhim i krizave hipertenzive

 

Terapi antiaritmike dhe antikoagulante

 

Trajtim i dobësisë të zemrës (dobësi akute dhe kronike e anës të djathtë të zemrës)

 

Trajtimi i dhimbjeve të origjinave të ndryshme

 

Terapi intravenoze rehidratative (infuzion)

 

Terapi intravenoze / intramuskulare me vitaminë

 

Terapi me inhalacion për sëmundjet e organeve të frymëmarrjes

 

Terapi me oksigjen

 

 

 

 REGJISTROHU ...

Pacientët tanë, në një vend dhe në të njëjtën kohë kanë qasje në ekspertiza nga lëmi të kardiologjisë dhe mjekësisë interne, e cila nga ana tjetër i jep një kuptim të ndryshëm kujdesit shëndetësor sekundar.