Home     New Patient     Medical Services     About                                                                                               in     t
© 2018 COR Medico, PZU. All Rights Reserved           

Да се договориме!

ВИЕ УЖИВАЈТЕ, А НИЕ ЌЕ ГО НАПРАВИМЕ ВАШИОТ ЖИВОТ

ПОУДОБЕН, ПОСРЕЌЕН И СЕКАКО, ПОЗДРАВ.

ВАШИОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР, СЕКОГАШ СО ВАС, СЕКОГАШ ЗА ВАС!

cormedico.com.mk / 02 3216 380 / 070 582 067