Home     New Patient     Make an appiontment     Medical Services     About                                                                     in     t
© 2018 COR Medico, PZU. All Rights Reserved           

Вашиот личен лекар,

секогаш со Вас,

секогаш за Вас!

Зошто само славните и богатите да имаат личен лекар. Бидете и Вие VIP личност!

ДАЛИ ВАКВАТА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ЗАШТЕДА НА ПАРИ?

Заштеда на пари и време е смо дел од придобивките за корисниците на оваа програма. Она што е особена добивка е избегнивањето на непотребни тестирања и ризикот од истите. Ние имаме доволно време за целосна посветеност кон решавање на секој проблем пооделно.

За корисниците на оваа програма, овозможуваме прегледи во истиот ден кога тоа ќе биде побарано, со што успеваме да значително го намалиме бројот на непотребните хоспитализации.

КАКО МОЖАМ ДА НАУЧАМ ПОВЕЌЕ ЗА ОНА ШТО ГО НУДИТЕ?

Јавете се на телефон 02 326 380 или на 070 582 067 и договорете термин за информативен разговор, кој е бесплатен.

Ние ќе се потрудиме да ја објасниме содржината на програмата и да ги утврдиме Вашите реални потреби.

Services in 

 

ECG

 

Unlimited number of consultations     

 

Doppler of the peripheral blood vessels 

 

Echocardiography

 

Ultrasound of the abdomen 

 

Ultrasound of the thyroid gland 

 

Doppler of carotid arteries

 

Treadmill stress test

 

Blood analysis

 

HOLTER-ECG

 

Blood and urinary check up

 

Priority appointment

 

Visitation and consultations in case of hospital admittance

 

On call check ups

 

House call

 

 

 

and much more...

КАКО ЌЕ МОЖАМ ДА ГО ДОБИЈАМ МОЈОТ ДОКТОР, ПОСЛЕ ЗАВРШУВАЊЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ?

 

Достапноста на мобилен телефон, или на еден од современите начини за електронска комуникација е 24 часа дневно, седум дена неделно, 365 дена годишно. 

ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ АКО БИДАМ ХОСПИТАЛИЗИРАН?

 

Наша обврска е да соработуваме со лекарите во болницата во која ќе бидете хоспитализирани и да ја обезбедиме Вашата комплетна медицинска историја која ја поседуваме и истовремено да ги координираме сите постапки и третмани.

АКО ИМАМ ОСУГУРУВАЊЕ, ЗОШТО ДА СЕ ИЗЛОЖУВАМ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ?

 

Доколку стандардното здравствено осигурување ги задоволува сите Ваши потреби и очекувања, тогаш би требало да ги користите само тие можности. Но доколку сакате да имате лична посветеност, медицинска експертска поддршка, координираност на постапките за здравствена грижа и приоритетна медицинска нега, тогаш би требало да се приклучите на нашата програма и да ги искористите поволностите кои ги нудиме.  

ЗОШТО ГИ КОМБИНИРАТЕ КАРДИОЛОГИЈАТА И ИНТЕРНАТА МЕДИЦИНА ВО ЗАЕДНИЧКА ПРАКСА?

Покрај тоа што е специјалист по интерна медицина Др. Ненад Златановиќ е и субспецијалист кардиолог. Со оглед на тоа што кардиолошките заболувања претставуваат водечки причинител на смртност во земјава, Cor Medico во целост разбирајќи ја потребата за рано откривање на кардиолошките проблеми и нивно навремено лекување, настојува да овозможи што е можно понепосредна грижа за секого кој од нас ќе го побара тоа.