BALLINA     PACIENT I RI      SHËRBIME     RRETH NESH                                                                                             in     t
© 2018 COR Medico, PZU. All Rights Reserved           

Të pajtohemi!

JU KËNAQUNI, NE DO TA BËJMË JETËN TUAJ MË TË REHATSHME,

MË TË LUMTUR ME ME SIGURI MË TË SHËNDETËSHME.

MJEKU JUAJ PERSONAL, ÇDOHERË ME JU, ÇDOHERË PËR JU!

cormedico.com.mk / 02 3216 380 / 070 582 067