ПОСВЕТЕНОСТ ОД 2010 ГОДИНА
НИЕ ГО СЛУШАМЕ ВАШЕТО СРЦЕ
ПОЧЕТНА     НОВ ПАЦИЕНТ     ЗАКАЖИ ПРЕГЛЕД     УСЛУГИ     ЗА НАС                                                                                                                  f     in     t

Ние сме COR MEDICO, нашата основна определба е да обезбедиме сеопфатна кардиолошка нега. Применувањето на различни современи методи за превенција и лекување на Вашето срце, за нас е секојднена пракса и обврска.

Секој член на тимот на COR-MEDICO е целосно посветен на згрижувањето на секој наш пациент пооделно. Ние сме присутни таму и тогаш кога сме најпотребни. Комбинирањето на експертските знаења од интерната медицина и кардиологијата на исто место и во исто време, овозможуваат сеопфатност и успешност во задоволувањето на потребите на нашите пациенти.

Целосна посветеност на Вас и Вашето здравје!

Достапни за Вас, секогаш и насекаде!

Програма +

Вашиот личен лекар, секогаш со Вас, секогаш за Вас!

ТЕРАПИЈА

© 2018 COR Medico, PZU. All Rights Reserved.           

ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ:

 

 

ХЕМАТОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

*Крвна слика

*Седиментација

 

УРИНАРЕН СТАТУС

*Биохемиска анализа на урина

*Седимент на урина

 

БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

*Гликоза

*Холестерол

*триглицериди

*ХДЛ

*ЛДЛ

*Уреа

*Креатинин

*Мочна киселина

*Серумски железо

*Натриум

*Калиум

*Калциум

*Јонизиран калциум

*Хлор

*Магнезиум

*Фосфати

*АСТ

*АЛТ

*Г Г Т

*Вкупен билирубин

*Директен билирубин

*Вкупни протеини

*Албумини

*Глобулини

*Алфа амилаза

*Алкална фосфатаза

*Кисела фосфатаза

*ПАП

*ЛДХ

*ЦК

*ЦК-МБ

 

ХОРМОНИ

*ЛХ

*ФСХ

*Естрадиол

*Пролактин

*Прогестерон

*Тестостерон

*Кортизол

 

ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

*ТСХ

*Т4

*ФТ4

*Т3

*ФТ3

*Анти ТПО

*Анти Т Г

 

ТУМОРСКИ МАРКЕРИ

*СЕА

*СА15-3

*СА19-9

*СА125

*СА72-4

*ПСА

*АФП

*Ѕ100

 

СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

*ЦРП

*АСЛО

*Ревма Фактор

*ИгА

*ИгМ

*ИгГ

*ХбА1Ц

*Феритин

*Тропонин

*Вкупен ИгЕ

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВИ

*О Г Г Т

*Лактоза толеранс

 

ДРУГИ КРВНИ АНАЛИЗИ

*Anti Helicobacter Pylori

*Helicobacter Pilory Ag

*CMVIgG

*CMVIgM

 

УРИНАРЕН СТАТУС

*Со стик

 

ШЕЌЕР ВО КРВТА

*Со апаратче

 

Анамнеза + Преглед + ЕКГ + Извештај

 

Анамнеза + Преглед + ЕКГ + ЕХО на срце + ЕХО на каротиди + ЕХО на тиреоидна жлезда + Извештај

 

ЕХО на абдомен

 

ЕХО на тироидеа

 

Комплетен преглед

(Анамнеза + Преглед + ЕКГ ехокардиографија + ЕХО на абдомен + ЕХО на каротиди + ЕХО на тироидеа + доплер) + Извештај

 

Анамнеза + Преглед + ЕКГ + Коронарен стрес тест

 

Холтер - ЕКГ (за ритам)

 

Холтер - АБП (за притисок)

 

Доплер

(периферни крвни садови)

 

Дневна болница +Инфузија (500 мл.)

 

Колор ЕХО - доплер на длабоки вени и артерии

 

Колор ЕХО - доплер на каротидни артерии 

 

Домашна посета без терапија

 

Консултација без резултати и извештај

 

Консултација со резултати

 

 

Менаџмент на ризик фактори (Советување за воведување на здрави животни навики)

 

Консултација со фитнес тренер

Таблетарна и ампуларна терапија (интравенска, интрамускулна и супкутана):

 

Антихипертензивна терапија, менаџмент на хипертензивни кризи

 

Антиаритмична и антикоагулатна терапија

 

Терапија за срцева слабост (хронична и акутна десносрцева слабост)

 

Третман на болка од различно потекло

 

Интравенска рехидратациона терапија (инфузија)

 

Интравенска/интрамускулна витамино-терапија

 

Инхалациона терапија за заболувања на респираторни органи

 

Оксигено-терапија

 

 

 

 РЕГИСТРИРАЈ СЕ...

Нашите пациенти, на едно место и истовремено имаат пристап до експертизи од областа на кардиологијата и интерната медицина, што пак од своја страна дава поинакво значење на секундарната здравствена заштита.