cormedico.com.mk
ПОСВЕТЕНОСТ ОД 2010 ГОДИНА
НИЕ ГО СЛУШАМЕ ВАШЕТО СРЦЕ
НОВ ПАЦИЕНТ     ЗАКАЖИ ПРЕГЛЕД     УСЛУГИ     ЗА НАС                                                                                                                     in     t

Ние сме COR MEDICO, нашата основна определба е да обезбедиме сеопфатна кардиолошка нега. Применувањето на различни современи методи за превенција и лекување на Вашето срце, за нас е секојднена пракса и обврска.

Секој член на тимот на COR-MEDICO е целосно посветен на згрижувањето на секој наш пациент пооделно. Ние сме присутни таму и тогаш кога сме најпотребни. Комбинирањето на експертските знаења од интерната медицина и кардиологијата на исто место и во исто време, овозможуваат сеопфатност и успешност во задоволувањето на потребите на нашите пациенти.

Целосна посветеност на Вас и Вашето здравје!

Достапни за Вас, секогаш и насекаде!

Програма +

Вашиот личен лекар, секогаш со Вас, секогаш за Вас!

© 2018 COR Medico, PZU. All Rights Reserved.           

10 знаци за нутритивен недостаток кај децата

 

Како родители ние правиме се што е во наша моќ, за да обезбедиме , добра и здрава околина за нашите деца. Но, понекогаш и покрај нашите најдобри намери, нашите деца може да се најдат во состојба на нутритивен недостаток. Ова е нешто за што не би требало...  

Знаци кои упатуваат на можни срцеви проблеми

 

Спортистите и спортските рекреативци обично ја претставуваат здавата популација, но грешка е ако се мисли дека спортувањето и рекреацијата обезбедуваат целосна заштита од срцеви заболувања. Од особена важност е познавањето на реалната опасност за сите. Срцевите заболувања се сеуште водечки...

cormedico.com.mk
cormedico.com.mk

 

Срцеви заболувања

 

Во опкружување на секојдневен наплив на информации за различните срцеви заболувања, одлучивме да од целиот мозаик издвоиме и Ви претставиме неколку сегменти кои се однесуваат на специфични и најчесто детектирани пореметувања кај срцето...

ЕКГ 

 

НЕОГРАНИЧЕН БРОЈ НА КОНСУЛТАЦИИ - (Достапност 24/7) 

 

ДОПЛЕР НА ДОЛНИ И ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

 

ЕХО НА СРЦЕ, СТОМАЧНИ ОРГАНИ, ШТИТНА ЖЛЕЗДА

 

ДОПЛЕР НА КАРОТИДИ

 

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

 

ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ

 

ХОЛТЕР-ЕКГ

 

КОНТРОЛНА КРВНА СЛИКА И УРИНАРЕН СТАТУС

 

ПРИОРИТЕТ ПРИ ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

 

ПОСЕТА И СТРУЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ВО СЛУЧАЈ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА

 

 ПРЕГЛЕД НА ПОВИК

 

ДОМАШНА ПОСЕТА

 

 РЕГИСТРИРАЈ СЕ...

Сепса

 

 

Што е сепса?        

 

Масивно воспаление на целото тело, предизвикано од бактериска, вирусна, паразитска или фунгицидна инфекција. Сепсата е сериозна животозагрозувачка состојба за која е неопходна итна медицинска интрвенција.

 

Развојот на сепсата е окарактеризиран од три различни стадиуми...

 

web
statistics